Back to top
Mặt bằng

Mặt bằng dự án SKY9

Mặt bằng First Home quận 9

Mặt bằng tổng thể dự án SKY 9 quận 9

 

Mặt bằng Block 1 SKY 9 - First Home quận 9

 

Mặt bằng Block 2 SKY 9 - First Home quận 9